SDH Poběžovice

Sbor dobrovolných hasičů existuje v Poběžovicích již od roku 1880.
Tenkrát ho ještě pod názvem Freiwillige Feuerwehr Ronsperg založili
němečtí obyvatelé Poběžovic. Ryze český sbor vznikl v roce 1946.

Nyní má náš sbor 86 členů, z toho je 19 mladých hasičů – informace k 12.11.2014.

Výbor SDH Poběžovice

Jméno Funkce
Michal Mráz Starosta SDH, člen výboru okrsku
Vladimír Rozhon Zástupce starosty SDH, preventista SDH, člen OORP OSH Domažlice
Vladimíra Kopecká Jednatel SDH, hospodář SDH, hospodář okrsku, hlavní vedoucí MH, člen OORM Domažlice
Martin Kopecký Starosta okrsku, Kronikář SDH, člen VV OSH Domažlice
Jan Nechoďdomů člen výboru SDH
Petr Vejvančický Velitel JSDH, vedoucí MH, člen výboru SDH
Leoš Planeta Strojník SDH, strojník okrsku, člen výboru SDH
Jana Konopiková Člen výboru
Štěpán Krejčíř Člen výboru
Jaroslav Kukačka Člen výboru
Marie Pekárová Člen výboru
Jaroslav Král st. Člen výboru
Hedvika Pekárová Člen výboru

Kontrolní a revizní rada SDH Poběžovice

Jméno Funkce
Aleš Svoboda Předseda KRR
Zdeněk Groeszel st. Člen KRR
Jaroslav Buchalský Člen KRR

Vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Poběžovice

Jméno Funkce
Vladimíra Kopecká Hlavní vedoucí – přípravka, kval. vedoucí II. stupně
Petr Vejvančický Vedoucí MH, kval. vedoucí II. stupně
Pavel Rubáš Vedoucí MH

Krátké video z činnosti našeho sboru a jednotky SDH Poběžovice: