JSDH Poběžovice

Jednotka JSDH JPO II/1 Poběžovice

JSDH Poběžovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Poběžovice je zařazena v plošném pokrytí jednotkami požární ochrany jako jednotka kategorie JPO II/1. Znamená to, že jednotka musí vyjet k události do 5 minut od vyhlášení poplachu nejméně s 1 družstvem o sníženém početním stavu 1+3, tzn. velitel, strojník a 2 hasiči.

Funkce Jméno, příjmení
velitel jednotky, velitel družstva, strojník, pilař, ZZZ, NDT Petr Vejvančický
velitel družstva, technik chemické a technické služby, pilař, ZZZ, NDT Martin Kopecký
velitel družstva, strojník, technik chemické a technické služby, pilař, NDT David Martínek
technik strojní služby, strojník, NDT Leoš Planeta
velitel družstva, pilař, NDT, Pavel Rozhon
strojní­k, pilař Oldřich Motyčka
Strojník, pilař Jaroslav Kukačka
Strojník, NDT, ZZZ Pavel Rubáš
starší hasič, pilař, NDT Aleš Svoboda
starší hasič, pilař Michal Mráz
starší hasič, strojník, PNV, NDT Michal Botlo
starší hasič, technik ochrany obyvatelstva, technik chemické a technické služby, NDT Petr Rozhon
mladší hasič, NDT Lukáš Prajzent
starší hasič, NDT Ladislav Žižka

Kontakty:
E-mail – jsdh.pobezovice@seznam.cz
Petr Vejvančický – velitel jednotky (tel. 608 003 183)
Martin Kopecký – zástupce velitele jednotky (tel. 727 817 878)