JSDH Poběžovice

Jednotka JSDH JPO II/1 Poběžovice

JSDH Poběžovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Poběžovice je zařazena v plošném pokrytí jednotkami požární ochrany jako jednotka kategorie JPO II/1. Znamená to, že jednotka musí vyjet k události do 5 minut od vyhlášení poplachu nejméně s 1 družstvem o sníženém početním stavu 1+3, tzn. velitel, strojník a 2 hasiči.

Funkce Jméno, příjmení
velitel jednotky, velitel družstva, strojník, pilař, ZZZ, NDT Petr Vejvančický
zástupce velitele jednotky, velitel družstva, technik chemické a technické služby, ZZZ, NDT Martin Kopecký
velitel družstva, strojník, technik chemické a technické služby, pilař, NDT David Martínek
technik strojní služby, strojník, NDT Leoš Planeta
velitel družstva, pilař, NDT, Pavel Rozhon
strojní­k, pilař Oldřich Motyčka
Strojník, pilař Jaroslav Kukačka
Strojník, NDT, ZZZ Pavel Rubáš
starší hasič, technik chemické a technické služby, pilař, NDT Aleš Svoboda
starší hasič, pilař Michal Mráz
starší hasič, strojník, PNV, NDT Michal Botlo
starší hasič, technik ochrany obyvatelstva, technik chemické a technické služby, NDT Petr Rozhon
mladší hasič, NDT Lukáš Prajzent
starší hasič, NDT Ladislav Žižka

Kontakty:
E-mail – jsdh.pobezovice@seznam.cz
Petr Vejvančický – velitel jednotky (tel. 608 003 183)
Martin Kopecký – zástupce velitele jednotky (tel. 727 817 878)